Personvernerklæring

Big Calm Productions S.L. («Arrangøren») er forpliktet til å sikre at alle personopplysninger som sendes inn via dette nettstedet, håndteres i henhold til de relevante bestemmelsene i GDPR og Datatilsynet.

Utlevering av personopplysninger

For ulike formål og på ulike tidspunkter kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger til arrangøren via vangogh-alive.no på frivillig basis, for å kontakte oss eller be om et skole- eller gruppebesøk. Personopplysninger kan omfatte navn, telefonnummer eller e-postadresse.

Arrangøren vil spesifisere formålet med innsamlingen og den tenkte bruken av opplysningene dine når du blir bedt om å oppgi slike opplysninger, og informere deg om hvordan du kan be om tilgang til eller korrigering av de oppgitte personopplysningene.

Med mindre det er tillatt eller påkrevd ved lov, vil arrangøren ikke utlevere personopplysningene dine til tredjeparter uten ditt samtykke på forhånd.

Alle personopplysninger du oppgir til arrangøren via dette nettstedet er sikret, og tilgangen til dem er begrenset til autorisert personell.

Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, endre eller slette personopplysninger vi har samlet inn fra deg via vangogh-alive.no, ønsker å registrere en klage eller bare ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss på info@lastbulletproductions.com eller via e-post:

Big Calm Productions S.L, C/Doctor Pesset 29, PTA 21, 46540 Valencia, Spania

Nettbasert salgskanal

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») gjelder for nettsalgskanalen som ligger under domenenavnet tickets.vangogh-alive.no som eies av Big Calm Productions S.L., et handelsselskap med registrert kontor på adressen: Big Calm Productions S.L., C/Doctor Pesset 29, PTA 21, 46540 Valencia, Spania.

Big Calm Productions S.L. stiller til rådighet for sine brukere en billettkjøpstjeneste der kjøperne raskt og enkelt kan kjøpe billetter til arrangementene som publiseres i nettkanalen.

I samsvar med gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger informerer Big Calm Productions S.L. brukeren av den nettbaserte salgskanalen om personvernerklæringen som gjelder for behandling av personopplysninger som brukeren oppgir når han/hun registrerer seg på den nettbaserte salgskanalen ved å fylle ut registreringsskjemaet som er aktivert for dette formålet («Registreringsskjemaet»).

ANSVARLIG: Big Calm Productions S.L.

FORMÅL: Administrere kjøp av billetter og sende nyheter og varsler om arrangementene.

LEGITIMERING: Samtykke fra den berørte parten.

MOTTAKERE: De registrerte opplysningene kan brukes til kommersielle formål for å utarbeide statistikk, tilbud, kampanjer, konkurranser med premier og administrasjon av tjenesten.

RETTIGHETER: Brukerne har rett til innsyn, retting og sletting av egne opplysninger, rett til dataportabilitet, rett til å protestere og rett til å begrense behandlingen av egne opplysninger. Brukerne har også rettigheter i forbindelse med automatiserte avgjørelser og profilering. I tillegg skal de kunne få klar og tydelig informasjon om behandlingen av opplysningene deres.

Innsamling av personopplysninger

Når en bruker oppretter en konto på den elektroniske salgskanalen ved å fylle ut registreringsskjemaet, samler vi inn følgende personopplysninger: for- og etternavn, telefonnummer og e-postadresse. Når brukeren har registrert seg, vil han eller hun motta en velkomst-e-post for å administrere leveringen av de nødvendige tjenestene.

På samme måte kan du bli bedt om å oppgi ytterligere økonomiske, finansielle eller forsikringsmessige opplysninger under billettkjøpsprosessen (f.eks. kreditt- eller debetkortnummer eller avbestillingsforsikring) for å kunne utføre tjenestene.

På samme måte kan Big Calm Productions S.L. også samle inn informasjon om brukerens bruk av den nettbaserte salgskanalen, for eksempel ved surfing kan det innhentes opplysninger om brukerens IP-adresse, nettlesertype, tidspunkt for tilgangen og adressene til nettstedene som brukeren har besøkt, samt nettleserdata. Innsamling av denne informasjonen gjør det mulig for Big Calm Productions S.L. å tilpasse innholdet, tilbudet og navigasjonen til hver enkelt bruker for å forbedre våre tjenester og brukernes opplevelse av den nettbaserte salgskanalen, for å identifisere mulig uredelig bruk og for å utarbeide statistikk over bruken og effektiviteten av den nettbaserte salgskanalen.

Det er ikke nødvendig for brukerne å oppgi personopplysninger for å surfe på den elektroniske salgskanalen. For å gjennomføre billettkjøpsprosessen er det imidlertid nødvendig å innhente personopplysningene som er angitt i registreringsskjemaet.

Brukeren er forpliktet til å informere Big Calm Productions S.L. om eventuelle endringer i de oppgitte opplysningene, og til enhver tid sørge for at de oppgitte opplysningene er sannferdige og nøyaktige.

Big Calm Productions S.L. har truffet alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å opprettholde det nødvendige sikkerhetsnivået i henhold til arten av personopplysningene som behandles og omstendighetene rundt behandlingen. Dette gjøres for å unngå endring, tap, uautorisert behandling eller tilgang til opplysningene.

1. Formål med behandlingen

Opplysningene som oppgis av brukeren av tjenestene på tickets.vangogh-alive.no brukes til ulike formål, som er listet opp nedenfor:

– Tilby, administrere, forvalte og forbedre tjenestene eller innholdet som tilbys på nettstedet, ved å analysere brukernes bruk av nettstedet.

– Dele kommersiell informasjon som er spesielt utformet for hver profil, avhengig av brukerens bruk av nettstedet eller tredjepartstjenester.

– Så lenge personen gir sitt samtykke, kan opplysningene som registreres, brukes til kommersielle formål for statistikk, tilbud, kampanjer, premiekonkurranser og administrasjon av tjenesten.

– Tilgang som registrert bruker av nettstedet

– Kjøp av billetter: Administrere inngåelse av avtaler om produkter og tjenester som tilbys gjennom den elektroniske salgskanalen, samt administrere avtaleforholdet mellom Big Calm Productions S.L. og brukerne. I løpet av avtaleinngåelsesprosessen kan det bli samlet inn økonomiske opplysninger (debet- eller kredittkortopplysninger) eller forsikringsopplysninger for å formidle dem til de enhetene som administrerer innkrevingen eller inngåelsen av spesifikke forsikringer (for eksempel avbestilling av arrangementer). Dette formålet svarer til den frie og legitime aksepten av det juridiske forholdet mellom Big Calm Productions S.L. og brukerne, som innebærer at denne behandlingen kobles til tredjepartsfiler for å oppfylle de angitte formålene.

– Tilgang til det private området: Administrere registreringen og etterfølgende data som brukere kan generere gjennom dette området for å utføre den generelle administrasjonen av deres konto, vedlikehold, kontroll, styring av deres forhold til Big Calm Productions S.L. samt for å laste ned billettene som er kjøpt.

– Reklame for egne produkter og tjenester: Så lenge Big Calm Productions S.L. har brukerens uttrykkelige samtykke, kan Big Calm Productions S.L. sende sine brukere kommersiell kommunikasjon om reklame relatert til tjenestene som tilbys.

Data som hovedsakelig er knyttet til IP-adressen som brukeren besøker nettsidene fra:

– Bruks- og navigasjonsdata: For å kunne utføre statistiske analyser, samt for å få kunnskap om bruken av sidene våre, kontrollere tilgangen til tredjeparter og optimalisere kunnskapen om brukerens interesser, samles det inn bruks- og navigasjonsdata om hvilken tjeneste brukeren bruker, hvordan, når og hvilken type bruker han eller hun er.

– Brukerinteresser og -profil: Disse opplysningene samles inn fra brukerens bruk av tjenesten, samt fra tilgangsenheten, enhetsidentifikatorer, referanse-URL-er og informasjonskapsler (som forklart i retningslinjene for informasjonskapsler). Data som gjør det mulig å identifisere brukeren, foreta analyser og dermed kunne dele tilpasset informasjon.

– Tjenestene kan også inneholde lenker til tredjepartstjenester.

2. Oppbevaring av data

Brukerens personopplysninger vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet som opplysningene ble samlet inn for, dvs. så lenge du er bruker av tjenestene på tickets.vangogh-alive.no, og forutsatt at du ikke har trukket tilbake samtykket ditt. I tillegg vil Big Calm Productions S.L. oppbevare personopplysningene dersom gjeldende lovbestemmelser krever det, for eksempel inntil utløpet av fristene for å fremsette rettslige krav.

3. Brukerrettigheter

Brukeren har rett til å:

a) Å bli informert om personopplysningene vi lagrer, dvs. å få bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine og, der det er aktuelt, å be om tilgang til slike opplysninger. Denne retten er imidlertid ikke absolutt, og innsynsretten kan begrenses av hensynet til andre personer.

b) Korrigere uriktige eller unøyaktige personopplysninger, dvs. at du har rett til å få oss til å korrigere personopplysningene dine, samt komplettere de som er ufullstendige, på forespørsel.

c) Slette personopplysningene dine (rett til å glemme) under visse omstendigheter, når den berørte personen ber om det.

d) Be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, dvs. at opplysningene kun behandles for bestemte formål.

e) Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og automatisk lesbart format, og du kan ha rett til å overføre slike opplysninger til en annen enhet uten innblanding fra oss (rett til dataportabilitet).

f) Tilbakekalle ethvert samtykke du måtte ha gitt til behandling av opplysningene dine. En slik tilbakekalling vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før samtykket ble tilbakekalt.

Brukeren kan også sende inn en klage til den kompetente kontrollmyndigheten; i Spania, det spanske datatilsynet / i Norge, det norske datatilsynet.

Brukeren kan utøve rettighetene angitt ovenfor ved å kontakte Big Calm Productions S.L. via e-post (info@lastbulletproductions.com) eller ved å sende en skriftlig henvendelse til følgende postadresse: C/Doctor Pesset 29, PTA 21, 46540 Valencia, Spania, der brukeren legitimerer seg med en kopi av ID-kortet eller tilsvarende dokument, og spesifiserer rettigheten han/hun ønsker å utøve, og gir informasjon om hvilke tjenester fra Big Calm Productions S.L. han/hun har benyttet seg av.

4. Data som deles med tredjeparter

Big Calm Productions S.L.s eksterne tjenesteleverandører kan få tilgang til brukernes personopplysninger for måling av bruken av tjenestene, samt for segmentering av reklame og informasjon av interesse for brukeren (Big Calm Productions S.L. bruker eksterne leverandører som bruker disse dataene til å utføre analytiske studier, segmentere eller selge reklame); andre tredjeparter eller samarbeidspartnere som leverer tjenester til Big Calm Productions S.L., for eksempel IT-, regnskaps-, juridiske- og logistikktjenester, samt autoriserte ansatte i Big Calm Productions S.L., i den grad det er nødvendig for å levere tjenestene.

5. Tredjeparts nettsteder

Noen ganger kan vår websalgskanal omdirigere brukere til tredjeparts nettsteder, så hvis brukeren registrerer seg eller utfører aktiviteter på disse nettstedene, vil de være underlagt deres personvernregler, og Big Calm Productions S.L. er ikke ansvarlig for dataene som samles inn eller leveres via disse nettstedene.

6. Mindreårige

Tjenestene som tilbys av Big Calm Productions S.L. gjennom den elektroniske salgskanalen er kun tilgjengelig for voksne. Mindreårige skal ikke bruke tjenestene på tickets.vangogh-alive.no uten samtykke fra foreldre eller foresatte.

7. Informasjonskapsler

Som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler bruker vi informasjonskapsler til å gjenkjenne brukeren og/eller dennes enhet(er) på de ulike tjenestene og enhetene. Vi tillater også at tredjeparter bruker informasjonskapsler på den måten som er beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Du kan kontrollere informasjonskapsler via nettleserinnstillingene og andre verktøy.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere denne personvernerklæringen når som helst, i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi vil legge ut endringer på tickets.vangogh-alive.no, så vi oppfordrer deg til å lese gjennom retningslinjene våre med jevne mellomrom.

Skapt og produsert av Grande Experiences