Vilkår og betingelser

1. Generell informasjon Big Calm Productions S.L.

Disse generelle vilkårene («de generelle vilkårene») regulerer prosedyren for kjøp av billetter i nettkanalen som ligger under domenenavnet tickets.vangogh-alive.no («Nettkanalen») og under noen av underdomenene eller underliggende nettsider til denne, samt innholdet og tjenestene som eieren av Nettkanalen stiller til rådighet for sine brukere («Brukerne»), og fastsetter sammen med personvernerklæringen og informasjonskapslene knyttet til håndtering av brukernes personopplysninger («Bruksvilkårene»), vilkårene og betingelsene som gjelder for Nettkanalen («Vilkårene»).

Bruken av nettkanalen innebærer at brukeren aksepterer bestemmelsene i disse generelle kjøpsbetingelsene og i bruksvilkårene («vilkår og betingelser») i den versjonen som Big Calm Productions S.L. publiserer samtidig som brukeren går inn på nettet.

Identifikasjonsopplysninger om eieren av nettkanalen:

Big Calm Productions S.L. er et selskap med registrert kontor på, forutsatt at Big Calm Productions S.L., C/Doctor Pesset 29, PTA 21, 46540 Valencia, Spania med CERTIFICATE OF INCORPORATION No: 660532 heretter kalt Big Calm Productions S.L..

Brukerens tilgang til Nettkanalen eller bruk av den innebærer nødvendigvis og uten forbehold kjennskap til og aksept av vilkårene og betingelsene. Det anbefales derfor at brukeren leser dem nøye hver gang hen ønsker tilgang til nettkanalen.

Brukeren erklærer at hen er myndig og har juridisk kapasitet til å handle og inngå avtaler på nettet i samsvar med disse vilkårene, som hen erklærer å ha forstått og akseptert.

2. Tjeneste for kjøp av billetter

Beskrivelse:

Big Calm Productions S.L. stiller til rådighet for sine brukere en billettkjøpstjeneste der kjøperne raskt og enkelt kan kjøpe billetter til arrangementene som publiseres i nettkanalen.

Alle kjøp er underlagt:

1. Disse generelle kjøpsbetingelsene.
2. Eventuelle spesielle vilkår og betingelser som kan være publisert på nettet.

Kanaler for salg og innkreving av billetter og betalingsmåter

Det finnes ulike alternativer for å kjøpe billetter:

– Internett-webkanal
– Fysiske utsalgssteder som Big Calm Productions S.L. har distribusjonsavtaler med
– Billettinntekter

Det finnes også ulike alternativer for henting av billetter:

– Elektroniske billettsystemer
– Hentes i billettkontoret og i kabinettene

Betalingsmåter:

Innsamlingshåndteringen vil bli utført via den nettbaserte plattformen Stripe.

Kjøp kan generere administrasjonskostnader og ikke-refunderbare leveringskostnader, som vil bli spesifisert før kjøpsprosessen starter.

Bekreftelse av kjøpet

Hvis kjøpet er gjennomført på riktig måte, vil kjøperen motta en e-postbekreftelse med detaljert informasjon om kjøpet som nettopp er blitt gjennomført.

Slik får du tilgang til arrangementet

Kjøperen kan få tilgang til arrangementet med billetten på de måtene som er angitt ovenfor, og billetten må valideres ved inngangen til arrangementet. Selv om billetten kopieres i flere eksemplarer, er det bare den første billetten som vises ved inngangen som anses som gyldig, og de som senere prøver å komme inn med samme billett, vil ikke få adgang.

Inntak og assistanse

Arrangøren forbeholder seg retten til å nekte adgang dersom kjøperen bryter noen av vilkårene for arrangementet eller arrangøren. Billetten eller billettene er utstedt i samsvar med reglene og forskriftene til spillestedet og arrangøren. Brudd på noen av disse reglene og forskriftene, eller enhver annen handling som kan forårsake skade, ulempe eller personskade, gir stedet eller arrangøren rett til å bortvise kjøperen fra stedet. Big Calm Productions S.L. anbefaler og henviser kjøperen til å følge reglene som til enhver tid er fastsatt av den spesifikke arrangøren.

Både kjøperen og resten av billettinnehaverne samtykker til at det gjøres opptak av bilder og lyd som en del av publikum.

Betingelser for billettservice

Videresalg av billetter til tredjeparter er fullstendig forbudt.

Billetter som er skadet, endret eller har tydelige tegn på manipulering, vil ikke bli godkjent.

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre dag, tid og sted for arrangementet uten forvarsel. Sjekk derfor tidsplanen på nettet på forhånd.

Det er ingen aldersgrense for adgang til utstillingen. Barn opp til 3 år har gratis adgang i følge med en voksen.

Av sikkerhetshensyn forbeholder organisasjonen seg retten til å nekte billettinnehaveren adgang hvis vedkommende har med seg farlige eller forbudte gjenstander, eller hvis vedkommende er påvirket av alkohol, narkotika eller andre stoffer som kan ha tilsvarende virkning.

Innehaveren av denne billetten er forpliktet til å overholde de generelle kontraktsvilkårene som finnes på tickets.vangogh-alive.no, samt de interne reglene på stedet der arrangementet holdes.

3. Returer

Det hender av og til at arrangementer avlyses, flyttes eller endres vesentlig av arrangøren av ulike årsaker.

Når billetten er kjøpt, vil beløpet ikke bli byttet eller returnert, unntatt av grunner som er fastsatt i gjeldende lovgivning.

Manglende mulighet til å delta på et arrangement eller feil ved kjøp av billetten(e) er ikke grunnlag for retur. Kjøperen kan ikke benytte seg av angreretten eller angreretten i henhold til gjeldende forskrifter om forbruk og bestilling av detaljhandel, i samsvar med gjeldende forskrifter om forbrukerforhold og styring av detaljhandel.

Det er kjøpers ansvar å sjekke om et arrangement er avlyst eller utsatt, eller om dato og klokkeslett er endret. Sjekk derfor tidsplanen på nettsiden tickets.vangogh-alive.no på forhånd.

Avbestilling

Avlysninger av arrangementer eller endringer som skjer etter at kjøperen har mottatt kjøpsbekreftelsen for billetten(e), for eksempel endring av dato, sted eller artister, er utelukkende arrangørens ansvar. De kan kun foreta avbestilling av billettene og dermed refusjon når de mottar en uttrykkelig ordre fra arrangøren.

Hvis arrangøren bestemmer seg for å refundere beløpet (fratrukket servicegebyret), vil det bli refundert med samme betalingsmiddel som ble brukt til kjøpet innen tretti (30) virkedager fra datoen for offentliggjøring av avlysningen av arrangementet.

Hvis et arrangement går over flere dager og en eller flere dager avlyses (men ikke alle dagene som utgjør arrangementet), kan det foretas en delvis refusjon som utelukkende tilsvarer den eller de avlyste dagene.

Endring av dato og klokkeslett

Med mindre annet er angitt i forbindelse med et spesifikt arrangement, vil kjøperen bli tilbudt en alternativ dato eller et alternativt klokkeslett opp til samme verdi (forutsatt at det er ledig kapasitet) dersom datoen eller klokkeslettet endres. Hvis kjøperen informerer Big Calm Productions S.L. om at han/hun ikke kan delta på arrangementet på den nye datoen, vil kjøperen bli tilbudt refusjon av salgsprisen for billetten(e), inkludert de tilsvarende administrasjonsgebyrene per billett, hvis dette er godkjent av arrangøren.

Slik ber du om refusjon

For å be om refusjon må kjøperen sende sin forespørsel skriftlig til: Big Calm Productions S.L. (eller til en annen oppgitt adresse). De må legge ved de ubrukte billettene og følge alle andre rimelige krav som stilles. Av regnskapsmessige årsaker må ubrukte billetter være mottatt innen 15 dager fra datoen for det avlyste eller suspenderte arrangementet. Etter denne perioden vil ingen refusjon bli akseptert.

Kjøperen finner all informasjon om endringer og avlysninger på tickets.vangogh-alive.no.

4. Ansvar

Arrangørene garanterer at de har fått overdratt eller at de innehar eiendomsretten til alle immaterielle og industrielle rettigheter knyttet til innholdet som inngår i hvert av arrangementene som de oppretter og publiserer i nettkanalen, og at de, for å markedsføre det samme i nettkanalen, overfører til Big Calm Productions S.L, alle rettigheter til utnyttelse av nevnte immaterielle og industrielle rettigheter. Den beskrevne overdragelsen anses som gjennomført for alle og uten tidsbegrensning.

5. Stenging av brukerkonto og suspensjon av tjenesten

Big Calm Productions S.L. forbeholder seg retten til adgang til og ekskludering fra nettkanalen. Enhver bruker som ikke overholder reglene beskrevet ovenfor, kan bli ekskludert fra nettkanalen.

Big Calm Productions S.L. kan også når som helst og uten forutgående varsel trekke tilbake eller suspendere leveringen av tjenestene til brukere som ikke overholder bestemmelsene i vilkårene og betingelsene.

6. Endringer i de generelle kjøpsbetingelsene

Big Calm Productions S.L. forbeholder seg retten til å endre disse generelle kjøpsbetingelsene, og vil informere brukerne om dette på webkanalen. Det anbefales derfor at brukeren gjennomgår disse vilkårene med jevne mellomrom.

7. Beskyttelse av personopplysninger

Big Calm Productions S.L. stiller til rådighet for sine brukere en billettkjøpstjeneste der kjøperne raskt og enkelt kan kjøpe billetter til arrangementene som publiseres i nettkanalen.

ANSVARLIG: Big Calm Productions S.L.

FORMÅL: Administrere kjøp av billetter og sende nyheter og varsler om arrangementer.

LEGITIMERING: Samtykke fra den berørte parten.

MOTTAKERE: De registrerte opplysningene kan brukes til kommersielle formål for å utarbeide statistikk, tilbud, kampanjer, konkurranser med premier og administrasjon av tjenesten.

RETTIGHETER: Brukerne har rett til innsyn, retting og sletting av egne opplysninger, rett til dataportabilitet, rett til å protestere og rett til å begrense behandlingen av egne opplysninger. Brukerne har også rettigheter i forbindelse med automatiserte avgjørelser og profilering. I tillegg skal de kunne få klar og tydelig informasjon om behandlingen av opplysningene deres.

Ved å registrere seg i tjenesten aksepterer brukeren at personopplysningene han/hun oppgir til «Big Calm Productions S.L.» kan bli behandlet i et personregister. Opplysningene som registreres på denne måten kan brukes til kommersielle formål for å utarbeide statistikk, sende inn reklame, tilbud, kampanjer, gjennomføre konkurranser med premier, administrere tjenesten og håndtere hendelser. Brukeren kan reservere seg mot dette ved å skrive til adressen nedenfor.

Filene som opprettes på denne måten eies av «Big Calm Productions S.L.». Eieren av dataene vil til enhver tid ha rett til å få tilgang til de automatiserte filene, og kan utøve rettighetene til retting, kansellering og innsigelse i henhold til vilkårene i databeskyttelseslovgivningen. For å gjøre dette må du sende et brev signert av eieren av opplysningene til Big Calm Productions S.L. på følgende adresse: C/Doctor Pesset 29, PTA 21, 46540 Valencia, Spania. Brevet skal inneholde adressen til dataeieren slik at «Big Calm Productions S.L.» kan sende detaljene i forespørselen.

Det er obligatorisk å oppgi alle opplysninger til «Big Calm Productions S.L.» for brukerregistrering og kjøp av billetter. Registrering vil bli nektet for interesserte som ikke oppgir slik informasjon.

Datainnehaveren autoriserer uttrykkelig «Big Calm Productions S.L.» til å overføre dataene til de nevnte databehandlingsformålene til de enhetene som det er nødvendig å overføre dataene til for å kunne tilby brukeren den avtalte tjenesten.

Brukerens samtykke til behandling og overføring av personopplysningene kan når som helst tilbakekalles ved å sende en skriftlig henvendelse til den registeransvarlige, «Big Calm Productions S.L.», på ovennevnte adresse. Denne kommunikasjonen må gjøres ved å sende et brev signert av eieren av dataene, med angivelse av deres adresse.

«Big Calm Productions S.L.» har tatt i bruk alle lovpålagte sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som brukeren oppgir. «Big Calm Productions S.L.» kan imidlertid ikke garantere den absolutte usårbarheten til sine sikkerhetssystemer, og kan heller ikke garantere sikkerheten eller ukrenkeligheten til nevnte data i overføringen gjennom nettverket.

8. Ansvarsfraskrivelse for garantier

Tjenestene leveres «som de er» og «med forbehold om tilgjengelighet». Big Calm Productions S.L. fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, eiendomsrett, ikke-krenkelse og egnethet for et bestemt formål. Big Calm Productions S.L. garanterer for eksempel ikke at: (a) tjenestene (eller noen del av tjenestene) tilfredsstiller dine krav eller forventninger, (b) tjenestene ikke blir avbrutt, er tidsriktige, sikre eller feilfrie, eller (c) resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenestene er nøyaktige eller pålitelige.

Du erkjenner at Big Calm Productions S.L. ikke garanterer eller har kontroll over kvaliteten, sikkerheten, nøyaktigheten eller lovligheten av noe arrangement eller Innhold knyttet til et arrangement, ektheten eller nøyaktigheten av informasjon gitt av brukere (inkludert personlig informasjon om brukeren som deles med arrangører i forbindelse med arrangementer) eller muligheten for en bruker til faktisk å fullføre eller gjennomføre en transaksjon. Big Calm Productions S.L. har ikke noe ansvar overfor deg, og fraskriver seg herved ethvert ansvar som oppstår som følge av handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter som Big Calm Productions S.L. trenger for å levere tjenestene eller hvis en arrangør bestemmer seg for å bistå med et arrangement, eller som du bestemmer deg for å inngå kontrakt med når du bruker tjenestene.

Tidligere fraskrivelser gjelder ikke i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov. Uavhengig av det foregående kan du rapportere mislighold fra brukere, kjøpere, andre ikke-arrangører, arrangører og/eller tredjeparter i forbindelse med nettstedet til Big Calm Productions S.L.. Big Calm Productions S.L. kan etter eget skjønn undersøke kravet og iverksette nødvendige tiltak.

9. Begrensning av ansvar

Big Calm Productions S.L. fraskriver seg alt ansvar for beslutninger som brukeren måtte ta på grunnlag av denne informasjonen. Informasjonen kan endres med jevne mellomrom uten forutgående varsel ved utvidelse, forbedring, korrigering eller oppdatering av innholdet.

Big Calm Productions S.L. er ikke ansvarlig for sannhetsgehalten i informasjon som ikke er utarbeidet av Big Calm Productions S.L. og som kommer fra andre kilder, og påtar seg derfor ikke noe ansvar for hypotetiske skader som kan oppstå ved bruk av slik informasjon. Big Calm Productions S.L. forbeholder seg retten til å oppdatere, endre eller slette informasjonen på sine sider og kan til og med begrense eller nekte tilgang til slik informasjon. Ansvarshavende er fritatt fra enhver skade som brukeren kan lide som følge av feil, mangler eller utelatelser i informasjonen som er gitt av eieren når den kommer fra andre kilder enn den samme.

Denne ansvarsfraskrivelsen er oversatt til norsk. Hvis det er uoverensstemmelse eller tvetydighet mellom den engelske og den norske versjonen, skal den engelske versjonen ha forrang.

 

Skapt og produsert av Grande Experiences